Chương trình EU Mutrap

Cuối năm 2014, tiểu chương trình Nâng cao Năng lực Thương mại Việt Nam – Trade Capacity Vietnam (TCV) cùng Hiệp hội Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Phía Nam (Asmes) và Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài (Vafie) áp dụng chương trình TCV cho các hội viên của mình trong đó có PowerNet để nâng cao năng lực các doanh nghiệp trong nước tiến tới xuất nhập khẩu với liên minh Châu Âu (EU-Mutrap).

Do cấu trúc Trung tâm PowerNet hoạt động phân thành các nhóm chức năng như: Công nghệ, Đầu tư, Thương mại – Dịch vụ, Xây dựng, Đào tạo và Cộng đồng rất tương đồng với chương trình TCV qua cách tiếp cận Hạt nhân (Nucleus Approach) nên được Ủy ban Châu âu chương trình EU-Mutrap chọn thành viên PowerNet là Chuyên gia Hạt nhân của dự án (Nucleus Counselor) và được đào tạo, tư vấn và triển khai mô hình cho hiệp hội của mình một cách hiệu quả.

Từ 5/2015 đến nay, các hoạt động của PowerNet 100% định hướng theo TCV và đạt hiệu quả rất cao và đem lại lợi ích ngày càng to lớn cho trung tâm: Openmize, Medictech, OnlineTeamshow, Unath… và nhiều kết nối cấp hiệp hội và cấp sở TP.HCM được thực hiện, hi vọng đem lại nhiều hứa hẹn trong tương lai vì hiệu quả trên 20 năm kinh nghiệm của chương trình.

Thao khảo chi tiết TCV tại: http://tcv.vafie.org.vn/vi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*