Giới thiệu mô hình hạt nhân

Hiện nay, thành viên của hầu hết các hiệp hội nói chung và PowerNet nói riêng đều là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, người chủ doanh nghiệp phải kiêm nhiệm nhiều vai trò để duy trì và phát triển doanh nghiệp của mình. Điều này dẫn đến các doanh nghiệp ngày càng rủi ro nhiều mặt khác nhau trong xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, khi Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại FTA, TPP, tham gia cộng đồng chung ASIAN.

Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, kinh tế đất nước bao cấp đến năm 1986 đất nước thực hiện đổi mới từ kinh tế khoán tập trung sang nền kinh tế thị trường và dân doanh đóng vai trò ngày càng quan trọng. Năm 1991 luật doanh nghiệp tư nhân và luật doanh nghiệp ra đời tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Tuy chúng ta có hơn 25 năm phát triển kinh tế tư nhân, nhưng đất nước vẫn ảnh hưởng nặng nề của kinh tế nhà nước và đặc biệt các doanh nghiệp nhà nước được hỗ trợ về vốn, thị trường, ưu đãi… cũng như các doanh nghiệp con phát triển mảng phụ trợ dẫn đến hầu hết mảng tư nhân bị co hẹp, phải cạnh tranh không cân sức với nhà nước, mảng công nghiệp phụ trợ không phát triển, hoạt động manh múng và đơn độc.

Chưa kể khi mở một doanh nghiệp và hoạt động, doanh nghiệp phải chịu nhiều áp lực từ phía các cơ quan nhà nước về các thủ tục hành chính rườm rà, mất thời gian và chi phí cho doanh nghiệp… dẫn đến chủ doanh nghiệp dần dần mất hết niềm tin vào nhà nước, đối tác và xã hội. Tuy môi trường doanh nghiệp ngày càng cải thiện, thủ tục hành chánh được đơn giản hóa trong xu hướng hội nhập gần đây, nhưng các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ còn rất mong manh chưa được bảo vệ với quyền sở hữu trí tuệ, ăn cắp bản quyền, nguồn vốn giới hạn, thiếu thông tin và tư vấn chiến lược.

Chính vì vậy, các chủ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hoạt động có khuynh hướng ngắn hạn, thiếu chiến lược, thiếu niềm tin vào đối tác, cộng đồng và nhà nước, thiếu kiến thức chiều rộng và công nghệ. Một số dựa vào các quan hệ của một số dự án nhà nước, hay quan hệ cơ quan nhà nước để tồn tại.

Vì vậy, tập hợp các doanh nghiệp để tạo sức mạnh tập thể theo phương pháp hoạt động hạt nhân Nucleus từ các ngành nghề và chia sẻ là bài toán khó cho mọi hiệp hội khi doanh nghiệp đã mất niềm tin trong một thời gian dài.

PowerNet ra đời, phát triển từ ý tưởng tạo dựng các doanh nghiệp hợp lại tạo thành chuỗi cung ứng hoạt động theo mô hình hạt nhân, tạo giá trị thực từ sức mạnh từng doanh nghiệp bên trong hệ thống, đem lại lợi ích nhiều mặt bền vững.

  • Nhóm Thương mại sẽ phối hợp bán các sản phẩm chung của nhau vào kênh phân phối chung
  • Nhóm Công nghệ sẽ tạo các giá trị gia tăng cho sản phẩm của nhóm thương mại
  • Nhóm Đầu tư sẽ cố vấn chiến lược cho các thành viên đồng thời cung cấp vốn cho các hoạt động chung phát triển

Một khi các hội viên đã tham gia nhịp nhàng vào chuỗi cung ứng, giá trị giao dịch gia tăng ngày một đáng kể, đem lại lợi ích cho từng doanh nghiệp và tạo tính cạnh tranh mạnh hơn cho doanh nghiệp so với một doanh nghiệp đứng riêng lẻ.

Tuy nhiên, cuộc chơi này đòi hỏi các doanh nghiệp phải phấn đấu học hỏi không ngừng để đáp ứng các chuẩn giao tiếp và đánh giá của chuỗi cung ứng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*