Giới thiệu PowerNet

PowerNet.Center viết tắt bởi cụm từ Power Of Business Networking Center – Trung Tâm Kết Nối Sức Mạnh Doanh Nghiệp tiền thân phát triển từ nhóm Kỹ thuật Công nghệ mang tên HiTech hoạt động từ tháng 12/2013, ban đầu với 4 thành viên là các chủ doanh nghiệp của các công ty phần mềm quản lý, app trên di động, dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ sóng không dây… với mục tiêu nâng cao năng lực nhóm qua việc sinh hoạt hàng tuần, chia sẻ các khó khăn và tháo gỡ khó khăn để anh em cùng đi lên.

Từ tháng 6/2014, từ các cơ hội kinh doanh phát sinh anh em nhanh chóng nắm bắt và thiết lập nhóm Đầu tư Tài chính mang tên $Free để đầu tư vào công ty mới, khởi nghiệp với tên gọi OpenMize, và nhóm này sinh hoạt định kỳ 2 tuần 1 lần để hỗ trợ dự án OpenMize phát triển.

Đầu năm 2015, chương trình Nâng cao Năng lực Việt Nam – TCV được ủy ban Châu Âu EU kết hợp với Hiệp hội Các Doanh Nghiệp Đầu tư Nước Ngoài tại Việt Nam – VAFIE và Hiệp hội Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Phía Nam – Asmes đào tạo nhóm HiTech và $Free theo chương trình Tiếp cận Hạt nhân – Nucleus Approach nâng cao năng lực hội viên để chuẩn bị hội nhập, xuất nhập khẩu vào thị trường EU.

Tháng 5/2015, nhóm Thương Mại Dịch vụ – ProTrade được hình thành và nhóm Xây dựng GoldStar sát nhập mở rộng nhanh chóng hoạt động của mạng lưới hạt nhân Trung tâm Kết Nối Sức Mạnh Doanh Nghiệp – PowerNet trên 40 hội viên với sự cam kết cao, hứa hẹn một tương lai bền vững cho hội viên, một câu lạc bộ hoạt động theo mô hình thành công của các nước tiên tiến.

Tháng 7/2015, nhóm hạt nhân Cơ điện thành lập tập hợp từ các thành viên Protrade, Hitech và hội viên mới, ban đầu với 6 thành viên hứa hẹn khởi đầu gắn kết tương lai tham gia các gói thầu chung tập hợp sức mạnh nhóm.

Từ tháng 7/2015, Trung Tâm Kết Nối Sức Mạnh Doanh Nghiệp chính thức thuộc Asmes/Bộ nội vụ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*