POWERNET LEADER NEWS: Thành lập Trung Tâm Kết Nối Sức Mạnh Doanh Nghiệp POWERNET

Sáng nay 14/8 tại văn phòng Hiệp hội Các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Phía Nam – Asmes diễn ra cuộc họp Coregroup giữa chủ tịch hiệp hội Asmes Phạm Hải Tùng và các anh em trong nhóm hạt nhân thương mại đại diện: Đầu tư, công nghệ, thương mại, xây dựng và điện, quyết định thành lập Trung tâm Kết nối Sức Mạnh Doanh nghiệp PowerNet hoạt động với các mục tiêu chính:

– Theo mô hình Nâng cao Năng lực hội viên được sự hỗ trợ của liên minh EU, đào tạo bởi Sequa.

– Định hướng giao thương với EU và EUasia/ FTA

– Mở rộng mạng lưới theo thế mạnh khu vực

– Vận động chính sách

– Kết nối nhóm hạt nhân toàn cầu

Đây là quyết định quan trọng sau một thời gian nhóm hạt nhân hoạt động theo mô hình Tiếp cận Hạt nhân; giúp hoạt động của nhóm liên kết hạt nhân quảng bá các hoạt động của mình phục vụ cộng đồng rộng rãi với tên gọi mới PowerNet, Trung Tâm Kết Nối Sức Mạnh Doanh nghiệp.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*