POWERNET NEWS: Thâm hụt ngân sách từ tháng 1 đến tháng 8.

TP.HCM – Chi tiêu ngân sách nhà nước trong 8 tháng đầu năm là 19.47% cao hơn so với các khoản thu thuế và phí khác, theo Văn phòng Thống kê Trung ương (GSO).

 

Các số liệu GSO cho thấy việc thu ngân sách từ tháng 1 đến tháng 8 đạt 578.2 ngàn tỷ (25.7 tỷ đô), đạt 63.5% mục tiêu năm, trong khi chi tiêu ngân sách là 690.8 ngàn tỷ, chiếm 60.2% mục tiêu ngân sách.
Thu ngân sách từ dầu thô giảm còn 44.8 ngàn tỷ trong kỳ đạt 48.2% mục tiêu năm, do giá dầu thế giới tụt dốc.
Thu từ nguồn trong nước đạt 429.4 ngàn tỷ, 67.2% mục tiêu năm. Xuất nhập khẩu đóng góp 101.5 ngàn tỷ cho ngân sách nhà nước, tương đương 58% kế hoạch cả năm.

Trong tổng thu ngân sách, doanh nghiệp nhà nước chiếm 136.3 ngàn tỷ; doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài chiếm 85.8 ngàn tỷ (chưa tính dầu thô); hoạt động thu thuế từ công nghiệp, thương mại và dịch vụ là 80 ngàn tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân là 36.9 nhàn tỷ…

image

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*