POWERNET NEWS: Kinh doanh bán sỉ và lẻ thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tu Hoang – Saigon Times Daily

HÀ NỘI – Mảng thương mại bán sỉ và bán lẻ đại diện 39.8% tổng các hoạt động của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSMEs) ở Việt Nam thể hiện như báo cáo phát hành bởi Ngân Hàng Phát Triển Châu Á ADB tuần qua.

Phần chiếm 20.5% cho mảng dịch vụ và 15.7% cho mảng sản xuất, theo báo cáo Giám sát Tài chính Các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Châu Á khảo sát cho 20 quốc gia đang phát triển ở châu Á.

Báo cáo cho biết, Việt Nam đã có tổng 359,794 các doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ tính đến cuối năm 2013, chiếp 96.4% tổng số các doanh nghiệp trong nước. MSMEs có 5.1 triệu lao động, tương đương 46.8% lực lượng lao động Việt Nam

Mảng doanh nghiệp tư nhân chiếm 97.2% trong tổng số, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 2.7% và doanh nghiệp nhà nước chiếm còn lại.

Theo báo cáo, hội nhập thương mại khu vực đưa ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệm nhỏ khai phá thị trường nước ngoài nhưng cũng đưa họ đến áp lực cạnh tranh mạnh hơn.

Báo cáo nhấn ạnh sự cần thiết của việc hỗ trợ tài chính cho các SMEs Châu Á để phát triển năng động, và cạnh tranh các công ty quốc tế. Đây là chìa khóa để đẩy mạnh, và duy trì phát triển trong khu vực Châu Á khi thế giới phục hồi từ nền kinh tế toàn cầu đi xuống.

“Châu Á có hàng triệu các doanh nghiệp SMEs nhưng chỉ có ít trong số đó có khả năng phát triển đến ngưỡng họ có thể đột phá hay trở thành 1 phần trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để làm điều này, họ cần phát triển tài chính nhiều hơn nữa và có cơ hội tham gia nhiều kênh tài chính khác nhau” ông Noritaka Akamatsu, cố vấn cao cấp của phòng Biết đổi môi trường và phát triển bền vững của ADB báo cáo.

SMEs chiếm 96% tổng các doanh nghiệp đăng ký và chiếm 62% lực lượng lao động theo báo cáo này. Tuy nhiên họ chỉ chiếm 42% giá trị đầu ra của nền kinh tế.

Chính phủ các quốc gia trong khu vực cần hỗ trợ SMEs trở nên cạnh tranh hơn và tham gia nhiều hơn trong chuỗng giá trị cung ứng toàn cầu. Điều này đòi hỏi các chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho SMEs về các nguồn tài chính mới, như là chuỗi cung ứng tài chính.

Giới hạn tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng là vấn đề dai dẳng trong các nước Châu Á và Thái Bình Dương, báo cáo cho biết. Việc cho vay SMEs đã giảm qua khủng hoảng tài chính toàn cầu trong 2014, họ chỉ có được 18.7% tổng khoản vay ngân hàng

.wpid-2015-09-08-09.16.57.jpg.jpeg

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*