PROTRADE MEETING: Thương mại ngành hàng bán lẻ

Ngày 9/9 nhóm Thương mại Dịch vụ nhóm họp chuyên sâu về mục tiêu kinh doanh cho các ngành hàng bán lẻ. Không gian được hâm nóng khi các giải pháp đã được trải nghiệm liên tục đưa ra cho các nhu cầu của một doanh nghiệp cụ thể khiến chủ doanh nghiệp hào hứng phấn khởi. Các nhu cầu lần lượt đươc giải quyết trong không khí trợ giúp tương trợ lẫn nhau cho đến hết buổi họp.

Nhiều activities được sắp đặt sau cuộc họp: Kho quẹt Cô Hai Cẩm, Liên Minh Chốnh Trộm và OpenMize.

wpid-20150909_112723.jpgwpid-20150909_112752.jpg

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*