$FREE MEETING – Báo cáo hoạt động đầu tư của nhóm hạt nhân $Free, Openmize đạt được những thuận lợi mới

Sáng ngày 6 tháng 7 năm 2016, nhóm hạt nhân $Free thuộc trung tâm Sức mạnh Kết nối Doanh nghiệp – PowerNet nhóm họp báo cáo tình hình đầu tư vào dự án Openmize và kết quả hoạt động hiện tại.

Tính đến tháng 11 năm nay, Openmize sẽ được tròn 2 năm hoạt động và kết thúc năm thứ hai hoạt động tài chính. Tính đến nay Openmize hoạt động không ít các thuận lợi và khó khăn, thay đổi nhiều hoạt động và cơ cấu tổ chức để phù hợp với sự phát triển cân bằng cung cầu của thị trường. So với các đối thủ lới với hàng chục năm kinh nghiệm như Lioa, Điện Quang, Philips, Panasonics… Openmize với gần 2 năm kinh nghiệm quá non trẻ so với đàn anh của mình.

Ngược lại, Openmize được hỗ trợ mạnh mẽ từ công ty mẹ ở nước ngoài Comen và Magiwan, Openmize đã có được vị thế nhất định trong những ngày đầu ở thị trường trong nước.

Trong thời gian tới, Openmize sẽ được cung cấp một series mẫu ổ cắm riêng biệt, nhân sự phụ trách truyền thông và marketing, đa dạng hóa sản phẩm và bắt đầu các dự án smartcity… chắc chắn sẽ có những bước đi mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới.

IMG_3310

IMG_3311

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*