POWERNET ACTIVITIES – Kiểm tra sức tải hệ thống ngắt/mở tưới tiêu

Sáng ngày 7 tháng 9 tại văn phòng Openmize nhóm hạt nhân thương mại PowerNet liên quan kỹ thuật dự án ứng dụng ngắt máy bơm tưới tiêu nông nghiệp bằng điện thoại, gồm có các thành viên: Đức Tiến, Sunstar và Openmize tiến hành:

  • Bàn giao thiết bị tài trợ cho giải pháp
  • Tính toán công suất ngắt máy bơm từ thiết bị
  • Thử nghiệm lần cuối cho chuyến đi Đà Lạt đảm bảo thành công cao

img_4113

Cấu hình ứng dụng app điều khiển từ xa ngắt nguồn bằng smart phone

img_4107

img_4108

Mờ thiết bị kiểm tra công suất ngoài nhãn và trong nhãn

img_4111 img_4125 img_4127

Hoạt động chuẩn bị và phân công bao gồm:

  • Đức Tiến: Kỹ thuật tổng thể
  • Sunstar: Cung cấp converter và các thiết bị điện đảm bảo an toàn hệ thống
  • Openmize: Cung cấp thiết bị j611, RF/Wifi và giải pháp phần mềm để kết nối điện thoại tương tác thiết bị điện

Kết thúc buổi làm việc, các thành viên tự tin và nhất trí cao, cam kết đồng hành dài lâu và định hướng ứng dụng kỹ thuật điều khiển từ xa cho nông nghiệp.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*