HITECH ACTIVITIES – Cập nhật hoạt động thành viên và chuẩn bị nguồn lực khi nhu cầu phát triển phần mềm gia tăng

Ngày 19/7 vừa qua, thành viên Flex, Minh Vũ và Nhóm phần mềm Magiwan họp mặt trao đổi các khó khăn và thách thức từng doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại, đồng thời chuẩn bị kế hoạch nhân sự trong giai đoạn như cầu phát triển phần mềm gia tăng.

Được biết từ năm 2015 đến nay, Flexsoft hợp tác chiến lược với Magiwan phát triển nhiều sản phẩm đa dạng liên quan đến hệ thống Cloud chia sẻ người dùng, ứng dụng trong các giải pháp quản lý điều hành vận tải, chống thất thoát, khoá chống trộm, chăm sóc sức khỏe, tưới tiêu nông nghiệp và điều khiển tự động hoá với giá trị hàng năm vài chục ngàn đô và tăng trưởng trung bình 20%. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng theo thời gian, hai bên đã hình thành được các quy trình giao tiếp và quản lý chất lượng ngày càng hoàn thiện và phát triển. Đây cũng là mô hình hợp tác trải nghiệm hoạt động nhóm mang tinh kết hợp chuyên sâu để mở rộng chuỗi cung ứng theo chương trình hạt nhân. Những năm gần đây, Flexsoft nhận thêm nhiều hợp đồng gia công từ nước ngoài, mở rộng mặt bằng và tăng nguồn lực. Hi vọng với sự gắn kết bền vững, nhóm sẽ đem lại nhiều hợp đồng giúp Flex đi đầu làm đầu tầu dẫn dắt các thành viên Hitech khác phát triển trong thời gian tới.

Minh Vũ tham gia hoạt động nhóm như một nhà cung cấp dịch vụ tin học cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ chỗ phải bù lỗ, sau khi ứng dụng quản lý tài chính, công ty đã cắt lỗ và đem lại lợi nhuận bền vững hàng năm. Mở rộng thêm mảng đào tạo, marketing Online Minh Vũ ngày càng đem lại nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng. Cuối 2014, Mình Vũ trở thành cổ đông chiến lược Openmize cùng các thành viên sáng lập phát triển Openmize đưa thương hiệu đến từng cửa hàng, hệ thống siêu thị trên cả nước. Openmize như là một hệ quả của quá trình phát triển đầu tư tài chính trong hoạt động nhóm theo mô hình hạt nhân. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*