POWERNET NEWS – Chuyên gia đánh giá độc lập kết quả hoạt động dự án TCV để chuẩn bị chương trình hỗ trợ lần hai của EU

Trải qua gần 3 năm thực hiện dự án TCV thuộc EU/MUTRAP, chương trình kết thúc tháng 6/2017, đã đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ, nhằm nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp trong nước bằng cách tiếp cận hạt nhân đã trải nghiệm thành công trên nhiều nước trên thế giới đặc biệt Brazil và Sri Lanka

Trên con đường hội nhập quốc tế, hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Eu (EVFTA) đã ký kết và có hiệu lực từ đầu năm 2018 đem lại nhiều thách thức với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong việc thực hiện các giao dịch quốc tế: xuất nhập khẩu, trao đổi công nghệ, nhân lực… thực sự sẽ rất khó khăn khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn non trẻ, hoạt động riêng rẽ và thiếu định hướng dẫn dắt để theo kịp các nước phát triển EU với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các hiệp hội doanh nghiệp và các phòng thương mại nhà nước.

Nhận định được vấn đề này, Uỷ Ban Châu Âu đã xây dựng chương trình TCV thuộc EU/MUTRAP trong 3 năm, để tiếp cận toàn diện tác động từ doanh nghiệp, hiệp hội, chính sách nhà nước đến các điều kiện nhập khẩu hàng hoá vào Châu Â.

Thật may mắn Powernet tham gia ngay từ ngày đầu, được các chuyên gia quốc tế của Đức và Sri Lanka đào tạo, được cọ sát với các chuyên gia kinh tế trong nước, và các hiệp hội, doanh nghiệp trong 3 năm qua đã giúp Powernet đi lên mạnh mẽ và định hướng tầm nhìn rõ ràng trong sứ mệnh hoàn thành chuỗi cung ứng trong nước và sớm hoà nhập chuỗi cung ứng quốc tế.

Ngày 16/1 tại văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ phía Nam – Asmes, chuyên gia độc lập anh Đào Ngọc Tiến – PGS.TS thuộc Eu/MUTRAP tiến hành đánh giá kết quả của dự án TCV để xem xét giai đoạn hai Châu Âu hỗ trợ thúc đẩy giao thương EVFTA.

Tiếp đoàn anh Phạm Hải Tùng – Chủ Tịch Ásmes đã cảm ơn trân thành nỗ lực của Liên Minh Châu Âu đã hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối, nâng cao năng lực và đóng góp cho luật doanh nghiệp hoàn thiện vào quý 3 năm qua. Đặc biệt thông qua 12 khoá đào tạo của các chuyên gia, đã giúp các doanh nghiệp hiểu sâu hơn các thách thức trong tiến trình hội nhập. Mong mỏi Châu Âu tiếp tục hỗ trợ đào tạo mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Châu Âu ngày cành mạnh mẽ.

Anh Phan Trần Hiếu – Chuyên gia Hạt nhân nêu ra các điểm tích cực của cách tiếp cận hạt nhân từ chương trình đã đem lại kết quả nhất định trong các hoạt động của Powernet trong 3 năm qua và mong mỏi Eu hỗ trợ hơn nữa để phát triển hội viên, tạo kết nối các hiệp hội và cố vấn chính phủ có các chính sách thích hợp thúc đẩy giao thương Việt Nam với EU.

Từ trái qua: anh Hiếu – Chuyên gia Hạt nhân, anh Tiến – Chuyên gia đánh giá độc lập Eu/MUTRAP, chị Phương – Điều phối dự án và anh Tùng – Chủ tịch Asmes.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*