PROTRADE ACTIVITIES – Bàn thảo chi tiết các điều khoản làm việc với đối tác của dự án sensor chăm sóc sức Khỏe Medictech

Sáng 16/3 vừa qua tại quán Cafe KK của hội viên GSun (Sunstar), nhóm điều hành dự án sensor sức khỏe đại diện Medictech bàn thảo chi tiết xây dựng kế hoạch: thương hiệu nhận diện, các điều khoản làm việc với đối tác về hợp đồng thương thảo trao đổi hàng hoá cũng như cách thức tiếp cận và phân khúc khai thác khách hàng cho kênh sensor sức khỏe.

Magiwan sẽ là một trong những đại diện phân phối sản phẩm sensor sức khỏe đối với Medictech, trong đó các nhà phân phối sẽ phải xin giấy phép đo kiểm cho các sản phẩm sức khoẻ trong đó Medictech giữ vai trò cố vấn các thủ tục giấy phép.

Medictech là một phần trong kế hoạch chiến lược Telemonitoring thuộc VKHS, kế hoạch sẽ được hoàn tất chi tiết để trình chủ tịch VKHS thông qua trong thời gian sớm nhất.

Một khi kết nối các sensor sức khỏe với VKHS, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sẽ giúp cộng đồng kết nối với hệ thống bệnh viện địa phương để người dân được chăm sóc một cách tận tình và hiệu quả.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*