Chương trình EU Mutrap

08/11/2015 admin 0

Cuối năm 2014, tiểu chương trình Nâng cao Năng lực Thương mại Việt Nam – Trade Capacity Vietnam (TCV) cùng Hiệp hội Doanh Nghiệp Vừa […]

Giới thiệu PowerNet

08/11/2015 admin 0

PowerNet.Center viết tắt bởi cụm từ Power Of Business Networking Center – Trung Tâm Kết Nối Sức Mạnh Doanh Nghiệp tiền thân phát triển từ nhóm Kỹ […]